Background Image

Blahoželanie - dychové oddelenie

Blahoželáme a ďakujeme žiakom dychového oddelenia za úspešnú reprezentáciu školy na celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou „Zahrajže nám, píšťalôčka“ kde získali tieto ocenenia:

Matej Drozd  strieborné pásmo (sólová hra)

Veronika Dobiasová & Lenka Remenárová bronzové pásmo (komorná hra) 

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Elene Vaňovej, DiS. art., za klavírnu spoluprácu p. uč. Monike Bagínovej, DiS. art.

Blahoželanie - výtvarný odbor

Žiačke výtvarného odboru Alexandre Gužíkovej blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy pri zapojení sa do súťaže firmy ŠEVT o najlepší „Grafický návrh obálky žiackej knižky“, kde jej práca postúpila do finále medzi 10 najlepších návrhov. Za zodpovednú prípravu patrí poďakovanie p. uč. Mgr. Zdenke Cíbikovej.

Gratulácia tanečníkom

Gratulácia a poďakovanie patrí žiačkam tanečného odboru Vanese Hodoníkovej, Kristíne Ježovej, Ľubomíre Remšíkovej, Eme Kalusovej, Karolíne Kostkovej a Weine Yan za úspešnú reprezentáciu školy na krajskej tanečnej súťaži „DEŇ TANCA Trenčianskeho kraja 2018“, kde získali umiestnenia:

zlaté pásmo - choreografia Za zvukov noci

strieborné pásmo – choreografia Galéria

bronzové pásmo – choreografia Odhodlanie v nás

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Eve Tóthovej.

Blahoželanie klaviristkám

Blahoželáme a ďakujeme žiačkam Romane CedzovejElene Vaňovej za úspešnú reprezentáciu školy na celoslovenskej klavírnej súťaži "Banskoštiavnické kladivká 2018“, kde získali ocenenia:

Romana Cedzová – strieborné pásmo (klavír – sólo)

Romana Cedzová & Elena Vaňová – strieborné pásmo (klavír – štvorručná hra)

 Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Mgr. Jarmile Piškovej.

Blahoželanie - súťaž (návrh loga)

Žiaci nášho výtvarného odboru sa zúčastnili súťaže na návrh loga Klubu slovenských turistov, Bohunice. Keďže sa im veľmi darilo, delíme sa s Vami o ich úspech. Výherné logo vytvorila Sofia Pučeková, na druhom mieste sa umiestnila Žofia Koppová a tretie miesto obsadilo logo Viktora Poláčka. Diela vznikali pod vedením Mgr.art Martiny Paljeskovej Piškovej a Mgr. Zdenky Cíbikovej. Srdečne blahoželáme!