Background Image

Prehľad kreditov

PREHĽAD  KREDITOV
Pedagóg  Kontinuálne vzdelávanie, aktivita Počet kreditov
Monika Bagínová,DiS.art. Hudba ako čin - progresívne postupy hudobnej edukácie 15
Vybrané kapitoly z dejín hudby 20. a 21. storočia 15
I. atestácia - 30
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didakt.testov a úloh 15
Informač.a inernet.bezpeč.v kont.práce učiteľa 15
Digitalizácia učebných materiálov 15
Mgr.Zdenka Cíbiková Modernizácia  vzdelávania na ZŠ s podporou IKT 35
Výtvarná tvorba v krajine 8
Rozvoj grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít 8
Školské projekty a medzinár. partnerstvá cez internet 8
II. atestácia - 30
Využitie myšlienkových máp v pedagogickej praxi 8
Rozvoj digit.gramotnosti pedag.a odborných zamestnancov 15
Multimediálne tabletové zariadenia v edukač.procese 15
Elena Vaňová,DiS.art.  Využívanie informačno-komunik.technológií vo vyučovaní  25
Student-led Conference (nová metóda sebahodn.v praxi) 6
I. atestácia - 30
Hudba ako čin - progresívne postupy hudobnej edukácie 15
Vybrané kapitoly z dejín hudby 20. a 21. storočia 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Digitalizáícia učebných materiáloiv 15
Mgr.Jarmila Pišková  Moderné technoógie spracovania školskej agendy 7
Využívanie informačno-komunik.technológií vo vyučovaní  25
Ukončenie platnosti 7 kreditov - 7
Hudba ako čin - progresívne postupy hudobnej edukácie 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Digitalizáícia učebných materiálov 15
Mgr.art.Simona Boďová Hudba ako čin - progresívne postupy hudobnej edukácie 15
Digitalizáícia učebných materiáloiv 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Animácia akoi nástroj pre nový rozmer 15
 
Martin Jakúbek,DiS.art. Digitalizáícia učebných materiáloiv 15
  Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
  I. atestácia - 30
Mgr.art.Nikola Matejková Informač.a inernet.bezpeč.v kont.práce učiteľa 15
  Digitalizáícia učebných materiáloiv 15
  Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Nové trendy v tvorbe didakt.testov a úloh
15
  I. atestácia - 60
Mgr.Peter Minár,PhD. Digitalizáícia učebných materiáloiv 15
Integrácia nástrojov platformy Office 365 do práce učiteľa 15
Mgr.Slavomíra Šlesárová Zefektívnenie procesu výučby prostr.elektr.vzdelávania... 11
Zefektívnenie vzdel. procesu pomocou interakt.tabule 9
Microssoft Office 2007 v edukačnom procese 10

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.