Background Image

Blahoželanie tanečníčkam

Blahoželám a ďakujem žiačkam M. Cvetkovskej, T. Daškovej, B. Delia, B. Holbovej, S. Králikovej, M. Noskovej, E. Priebojovej, B. Rakytovej, N. Tóthovej, V. Žilkovej za úspešnú reprezentáciu školy na tanečnej súťaži „Zlatý kľúčik“kde získali vo svojej kategórii 2. miesto. Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Eve Tóthovej.

 

V Ilave 20. 03. 2019, Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ Ilava                                                                                                

Blahoželanie tanečníkom

Blahoželám a ďakujem žiačkam tanečného odboru 

Ľubomíre Remšíkovej - v kategórii mládež – sólo s choreografiou Stratená;S. Kelič, K. Galová, M. Černejová, K. Vavriková, V. Ptáčková, N. Králiková, B. Behan, K. Kostková, E. Kalusová – v kategórii veľké formácie s choreografiou Moje miesto! Tvoje miesto?! za vzornú reprezentáciu školy na tanečnej súťaži „Zlatý kľúčik“ v Nových Zámkoch. Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Eve Tóthovej.

Blahoželanie klaviristkám

Blahoželám žiačkam   Romanke CedzovejElenke Vaňovej 

k úspešnému prijatiu na Konzervatórium v Žiline odbor hra na klavír.

Obom želám, aby im radosť, chuť a sila, s ktorou sa pripravovali na skúšky, vydržala i naďalej. Budem rada, ak aj v budúcnosti budú účinkovať na našich podujatiach ako hosťky.  

Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Mgr. Jarmile Piškovej.

V Ilave 19. 3. 2019                                                                                                    Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ Ilava