Background Image

Blahoželanie výtvarníčkam

Gratulujeme žiačke Kristíne Majanovej (8 r.), ktorá nás svojou výtvarnou prácou reprezentovala v celoslovenskej súťaži Maľujme s Primalexom. Dielo "Priateľstvo" bolo jedným z výherných (bez určenia poradia) a naša škola získala poukaz na kúpu farieb od spomínanej firmy. Práca vznikla pod vedením Mgr. Slávky Šlesárovej. Srdečne gratulujeme a tešíme sa z úspechu! 

Čítať Ďalej

Blahoželanie - klavírne oddelenie

Blahoželáme a ďakujeme žiačkam a žiakom klavírneho oddelenia, ktorí vzorne reprezentovali školu na celoslovenskej klavírnej súťaži „Piano v modernom rytme Bojnice“ a získali tieto ocenenia:

Jakub Janco, Nicolas Pasqualon, Romana Cedzová – strieborné pásma v kategórii sólová hra

Jakub Janco & Nicolas Pasqualon Elena Vaňová & Romana Cedzová – strieborné pásma v kategórii štvorručná hra

Za zodpovednú prípravu patrí poďakovanie pani učiteľkám Monike Bagínovej, DiS. art., Mgr. Jarmile Piškovej a Mgr. Ingrid Viskupovej.

 

Blahoželanie - tanečný odbor

Gratulujeme a ďakujeme žiakom tanečného odboru – ročníky 1.1. až 4.2. za úspešnú reprezentáciu školy na tanečnej súťaži „Umenie v pohybe 2018“, kde získali umiestnenia: 

zlaté pásmo - choreografia Odhodlanie v nás

strieborné pásmo – choreografia Malí záhradníci

bronzové pásmo – choreografia Moje, tvoje

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Eve Tóthovej.