Background Image

Blahoželanie - dychové oddelenie

Blahoželáme a ďakujeme žiakom dychového oddelenia za úspešnú reprezentáciu školy na celoštátnej súťaži s medzinárodnou účasťou „Zahrajže nám, píšťalôčka“ kde získali tieto ocenenia:

Matej Drozd  strieborné pásmo (sólová hra)

Veronika Dobiasová & Lenka Remenárová bronzové pásmo (komorná hra) 

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Elene Vaňovej, DiS. art., za klavírnu spoluprácu p. uč. Monike Bagínovej, DiS. art.