Background Image

Rada školy

Predsedníčka:

PhDr. Jana Urbanovsky - rodič

 

Členovia:

Ing. Ľubomír Turcer - za zriaďovateľa
Viera Heisarová - za zriaďovateľa
Mgr. Peter Lukáč - za zriaďovateľa
Eva Novosadová - za zriaďovateľa
Mgr. Zuzana Šúkalová - rodič
Martina Baginová - rodič
Ivana Šoltésová - rodič
Eva Adamcová - zástupca nepedagogických zamestnancov
Elena Vaňová, DiS. art. - zástupca pedagogických zamestnancov
Mgr. Zdenka Cíbiková - zástupca pedagogických zamestnancov