Background Image

Blahoželanie

Blahoželáme a ďakujeme žiačkam Elene Vaňovej a Karolíne Kolekovej za výbornú reprezentáciu školy na Destkej speváckej súťaži populárnej a autorskej piesne "Jesienka 2017", kde sa umiestnili v bronzovom pásme.

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Mgr. art. Nikole Matejkovej.