Background Image

Flautoškola v ZUŠ Ilava

Dňa 3.apríla 2018 sme sa zúčastnili metodicko-flautového seminára v našej
ZUŠ. Zišli sa tu pedagógovia dychových nástrojov ZUŠ z Trenčína, Dubnice nad Váhom, Novej Dubnice, Selca a samozrejme aj pedagógovia z Ilavy.
Seminár bol o výmene pedagogických skúseností z praxe, ale bol zameraný
najmä na školu hry na sopránovej zobcovej flaute od Jana Kvapila s
názvom Flautoškola. Na seminári si spolu učitelia zahrali
vo flautovom ansábli rôzne komorné skladby.

Flautoskola2018