Background Image

Tanečný odbor

Žiaci tanečného odboru sa naučia:

·         správne držať telo – upevniť si svalstvo a zlepšiť jeho pružnosť

·         orientovať sa v priestore, zvládnuť základy rytmiky a dynamiky

·         vnímať hudbu a vyjadriť ju pohybom

·         základy klasického a kreatívneho tanca

·         základy ľudového tanca vo folklórnom súbore VRETIENKO

 

Štúdium prebieha v súlade s § 50 zákona o výchove a vzdelávaní:

     Prípravné štúdium – určené žiakov predškolského veku, dĺžka štúdia: 1 – 2 roky

     Základné štúdium

     prvý stupeň - prvá časť  ISCED 1B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho  programu získa žiak primárne umelecké vzdelanie

     prvý stupeň - druhá časť ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho programu získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

     druhý stupeň ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky –  štúdium je okrem absolventov prvého stupňa určené aj pre talentovaných žiakov stredných škôl

 

     Štúdium pre dospelých - je určené talentovaným žiakom nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň základného štúdia, maximálne do veku 26 rokov