Background Image

Tanečný odbor

Žiaci tanečného odboru sa naučia:

·         správne držať telo – upevniť si svalstvo a zlepšiť jeho pružnosť

·         orientovať sa v priestore, zvládnuť základy rytmiky a dynamiky

·         vnímať hudbu a vyjadriť ju pohybom

·         základy klasického a kreatívneho tanca

·         základy ľudového tanca vo folklórnom súbore VRETIENKO

 

Štúdium prebieha v súlade s § 50 zákona o výchove a vzdelávaní:

     Prípravné štúdium – určené žiakov predškolského veku, dĺžka štúdia: 1 – 2 roky

     Základné štúdium

     prvý stupeň - prvá časť  ISCED 1B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho  programu získa žiak primárne umelecké vzdelanie

     prvý stupeň - druhá časť ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho programu získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

     druhý stupeň ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky –  štúdium je okrem absolventov prvého stupňa určené aj pre talentovaných žiakov stredných škôl

 

     Štúdium pre dospelých - je určené talentovaným žiakom nad 15 rokov, ktorí neabsolvovali I. stupeň základného štúdia, maximálne do veku 26 rokov

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.