Background Image

Literárno dramatický odbor

Žiaci v literárno-dramatickom odbore sa naučia:

·         zahrať divadelnú úlohu, predniesť text, napísať článok, pripraviť vystúpenie, vymyslieť kostýmy, vyrobiť kulisy...

·         čo znamená rétorika, javisková reč, umelecký prednes, cit pre rytmus a pohyb

·         aké sú dôležité citové, rozumové a morálne kvality a zmysel pre spoločnú prácu

·         spoznávať krásu materinského jazyka

 

Štúdium prebieha v súlade s § 50 zákona o výchove a vzdelávaní:

     Prípravné štúdium - určené žiakom predškolského veku, dĺžka štúdia: 1 – 2 roky

     Základné štúdium

     prvý stupeň - prvá časť  ISCED 1B, dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho  programu získa žiak primárne umelecké vzdelanie

     prvý stupeň - druhá časť ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky; absolvovaním tohto vzdelávacieho programu získa žiak nižšie sekundárne umelecké vzdelanie

     druhý stupeň ISCED 2B - dĺžka štúdia: najviac 4 roky

Štúdium pre dospelých je určené výnimočne talentovaným žiakom stredných škôl, ktorých zručnosti a vedomosti zodpovedajú náročnosti štúdia ročníka, do ktorého sú prijímaní, maximálne do veku 26 rokov

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.