Background Image

Kritériá - Výtvarný odbor

·         skúška spočíva v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach: výtvarné stvárnenie technikou kresby, maľby a voľná fantazijná tvorba

·         dieťa si so sebou prinesie 3 domáce práce, prípadne bude tvoriť priamo v priestoroch ZUŠ Ilava počas prijímacích skúšok. Práce majú spĺňať kritériá:

     výtvarné stvárnenie ľubovoľnej / zadanej témy technikou kresby - zistenie úrovne motorických zručností, pozorovacích schopností a zmyslu pre detail, správne držanie nástroja – ceruzky (v prípade tvorby v ZUŠ), kresba línie a plochy

     výtvarné stvárnenie ľubovoľnej / zadanej témy technikou maľby - výtvarné cítenie, maliarska zručnosť a zmysel pre kompozíciu, správne držanie štetca (v prípade tvorby v ZUŠ), základné miešanie farieb, spôsob nanášania na papier, maľba detailu a plochy

 

     voľná fantazijná tvorba zameraná na výtvarné sebavyjadrenie, znázornenie abstraktnej či konkrétnej témy, originálne výtvarné riešenie a spontánnosť vyjadrenia.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.