Background Image

Kritériá - Tanečný odbor

·         skúška spočíva v preskúšaní dieťaťa v troch základných oblastiach – rytmickej, predispozičnej a pohybovej:

     rytmické schopnosti:

     zopakovanie jednoduchého rytmického motívu spevom – slabikou, potleskom, dupaním za striedania oboch nôh, nakoniec vedieť zapojiť všetky zložky; sledujeme rytmickú pamäť a koordináciu všetkých častí tela do hudby

     kráčanie alebo beh po kruhu na hudbu, ktorá určuje tempo; sledujeme schopnosť vytvoriť daný útvar, dodržanie odstupu medzi deťmi, reakcie na zmeny rytmu – zrýchlenie, spomalenie

     spev ľudovej piesne podľa vlastného výberu

     predispozície:

     zopakovanie jednoduchého strečingového cvičenia – predklon k dolným končatinám s vystretými kolenami v sede aj v stoji, predklon s vystretými kolenami s rovným chrbtom ( sviečka, mostík atď.. ) – sledujeme elasticitu šliach

     ľah na chrbte s pokrčenými kolenami, ktoré postupne klesajú na zem, smerom od seba, pričom je dôležité udržať krížovú oblasť na podložke – sledujeme prirodzené vytočenie bedrových kĺbov, dôležité predovšetkým k správnemu zvládnutiu klasického tanca

     pohybové znázornenie zvieratiek (žabka, medveď, myš atď.), rozprávkových postáv, prírodných javov (víla, babka, vietor, vločka atď...) – sledujeme fantáziu, kreativitu, iniciatívu v tanci, skupinovú prácu, vytrvalosť, sústredenosť, koordináciu pohybu

     pohybové schopnosti

     zopakovať jednoduché tanečné motívy ľudového, moderného, klasického a spoločenského  tanca, rotáciu - sledujeme koordináciu  všetkých častí tela pri vykonávaní daného motívu, pohyb do hudobného sprievodu

 

     tanečná improvizácia (môže byť s predmetom šatka, lopta atď...) na rôzne štýly hudobného sprievodu, pohyb na hru staccato, legato, modernú hudbu – sledujeme schopnosť prispôsobiť pohyb charakteru hudby, tempu hry, ako aj štýlu, schopnosť bez zábran vymýšľať pohyb v danom čase, na danom mieste, pred ostatnými deťmi 

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.