Background Image

Termíny prijímacích skúšok

Prijímacie skúšky vyhlasuje v riadnom termíne riaditeľka školy -  spravidla v rozpätí od 1. apríla do 15. júna - a v jednom dodatočnom septembrovom termíne, najneskôr do 10. septembra.

Prijímacie skúšky prebiehajú pred trojčlennou komisiou, menovanou riaditeľkou školy. Prijímacích skúšok sa zúčastňuje žiak sám, bez prítomnosti rodiča.

Rodičia sú o výsledku prijímacej skúšky informovaní písomným rozhodnutím o prijatí, resp. neprijatí na štúdium na základnej umeleckej škole.

Prijímacia komisia po absolvovaní skúšky oboznámi rodičov s platnou legislatívou v potrebnom rozsahu - možnosť navštevovať jeden individuálny predmet v kombinácii s jedným kolektívnym predmetom v rámci ZUŠ a možnosť navštevovať iba jednu ZUŠ (rodičia po obdržaní rozhodnutia o prijatí dostanú na podpis čestné prehlásenie).

 

Žiak nastupuje na štúdium v nasledujúcom školskom roku voči riadnemu termínu prijímacích skúšok.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.