Background Image

Blahoželanie výtvarníčke

cesta ciary

Blahoželáme Emke Pokornej (13. rokov)žiačke výtvarného odboru za získanie Bronzového pásma v celoslovenskej súťaži Cesta čiary.Súťaž organizovala ZUŠ J.L. Bellu v Kremnici. Emkina energická práca nesie názov " Naháňačka" a vznikla pod vedením Mgr. Zdenky Cíbikovej.