Background Image

Prihlasovanie žiakov do ZUŠ - šk. rok 2021/2022

Vážení rodičia,

v posledných dňoch sa viacerí pýtate na prihlasovanie žiakov do ZUŠ na budúci školský rok. Naša škola každoročne vyhlasuje prijímacie pohovory v priebehu mesiaca máj. Postupujeme presne podľa zákona, respektíve nariadení ministerstva školstva.

Momentálne môžu všetci záujemcovia o štúdium na našej škole vyplniť online prihášku, ktorá sa nachádza na našej webovej stránke vpravo hore. Záujemcovia o štúdium v dvoch odboroch vyplnia na každý odbor samostatnú prihlášku. V prípade, že sa pandemická situácia zlepší, prijímanie nových žiakov zrealizujeme v týždni  od 31.5.2021 (pondelok) - 4.6.2021 (piatok) priamo v budove ZUŠ. Ak to pandemická situácia neumožní, budeme Vás informovať o zmene termínu.

Na štúdium do ZUŠ bude možné prihlásiť dieťa do nasledovných odborov:

HUDOBNÝ  ODBOR - hra na klavíri, hra na keyboarde, hra na akordeóne, hra na heligónke, hra na gitare, hra na husle, hra na zobcovej flaute, hra na priečnej flaute, hra na klarinete, hra na saxofóne, spev

TANEČNÝ  ODBOR - zahŕňa (klasický tanec, ľudový tanec, džezový tanec, moderný tanec, tanečná prax, tanečná príprava)

VÝTVARNÝ  ODBOR - zahŕňa (kresba, maľba, grafika, modelovanie, priestorové a akčné vytváranie, dizajn, fotografia, video a animácia)

 

Prezenčné vyučovanie

Od pondelka 12.04.2021 budeme poskytovať prezenčné vzdelávanie v hudobnom odbore individuálne okrem dychov a spevu.

Skupinové vyučovanie, dychy a spev budú pokračovať zatiaľ dištančne.

Potrebné bude čestné prehlásenie zákonného zástupcu a jeho negatívny test alebo potvrdenie o výnimke k nahliadnutiu. 

O zmene Vás budeme informovať.

Opätovné uzatvorenie ZUŠ od 11.03. 2021

Na základe rozhodnutia RÚVZ  v Považskej Bystrici a zriaďovateľa školy od dňa 11. 03. 2021 ( štvrtok), prechádzame opäť na dištančnú výučbu vo všetkých odboroch v ZUŠ.

O prípadnej zmene Vás budeme informovať.

Otvorenie školy funguje naďalej

 

Otvorenie školy pre hudobný odbor

Vážení rodičia,

naďalej je škola otvorená ako od 8.februára 2021  pre individuálnu výučbu t.j. hudobný odbor okrem hudobnej náuky. Otvorenie školy však neplatí pre dychové nástroje a spev - tie sa budú naďalej vyučovať dištančne.

Budeme učiť prezenčne v hudobnom odbore žiakov 1. stupňa ZŠ. Hudobná náuka, spev, dychové nástroje, tanec a výtvarný odbor zostávajú aj naďalej v dištančnej forme.

Podmienkou je priniesť čestné prehlásenie o negatívnom teste na ochorenie Covid-19 zákonného zástupcu nie starší ako 7 dní.

Žiadame žiakov hudobného odboru, aby kontaktovali svojich vyučujúcich, či budú vyučovať a nie sú napr. v karanténe a dohodli si s nimi rozvrh, nakoľko naďalej sa časť žiakov bude vyučovať dištančne.

 

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.