Background Image

Blahoželáme

Naše žiačky Elenka Vaňová, Emka Vavríková a Karolínka Koleková úspešne reprezentovali ZUŠ Ilava na celoslovenskej súťaži v populárnom speve Malokarpatský slávik 2021. Emka získala vo svojej kategórii 2.miesto. Karolínka 2.miesto vo svojej kategórii a taktiež 2. miesto v kategórii vlastná tvorba. Gratulujeme im a veríme, že ich súťaž motivovala do ďalšieho vzdelávania v speve.

Zároveň chceme poďakovať mestu Ilava, ktoré ocenilo našu žiačku Karolínu Kolekovú za reprezentáciu mesta, kde jej venovali poukaz na nákup kníh.

Vyučovanie od 15.11.2021

Riaditeľka základnej umeleckej školy oznamuje, že vyučovanie sa od 15.11.2021 mení na základe COVID automatu, kde sa nachádzame v čiernej farbe nasledovne:

HUDOBNÝ  ODBOR  -   individuálne vyučovanie, t.j. 1 učiteľ a 1 žiak v triede bude pokračovať naďalej podľa rozvrhov, ľudový súbor - individuálne podľa dohody s vyučujúcim

HUDOBNÁ  NÁUKA   -   dištančné vzdelávanie formou pracovných listov cez e-mail, prípadne individuálne konzultácie po dohode s vyučujúcou v čase riadneho rozvrhu hudobnej náuky

VÝTVARNÝ  ODBOR   dištančné vzdelávanie formou messengeru a watsapp + individuálne konzultácie po dohode s vyučujúcou v čase riadneho rozvrhu výtvarného odboru (možnosť zobrať si potrebné pomôcky a materiál zo školy) 

TANEČNÝ  ODBOR  - dištančné vzdelávanie formou messengeru a watsapp + individuálne konzultácie po dohode s vyučujúcou v čase riadneho rozvrhu

Do budovy školy je prísny zákaz vstupovať rodičom a cudzím osobám!

ZRUŠENÉ VYUČOVANIE TANČNÉHO ODBORU

Vážení rodičia,

z dôvodu PN vyučujúcej bude v čase od 8.11.2021 do predbežne 19.11.2021 zrušené vyučovanie v tanečnom odbore. 

Ďakujeme za pochopenie.

Vyučovanie od 8.11.2021

Riaditeľstvo ZUŠ Ilava oznamuje, že od 8.11.2021 budeme vyučovať nasledovne:
Individuálne vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne, podľa rozvrhov hodín.
Skupinové vyučovanie (VO, TO, HN) bude prebiehať prezenčne s obmedzením  5+1.
Skupinová výučba bude prebiehať na základe rozdelenia žiakov do skupín, po 5 žiakov. Aby sme vedeli toto rozdelenie uskutočniť, bude prezenčné vzdelávanie skrátené na polovicu, t.j.:
Hudobná náuka - bude prebiehať vo forme párny a nepárny týždeň, to znamená, že časť žiakov bude na prezenčnej výučbe v jeden týždeň a druhá časť žiakov nasledujúci týždeň. 
Bližšie informácie a konkrétne rozdelenie žiakov Vám oznámia vyučujúci.
Tanečný odbor  a výtvarný odbor - bude prebiehať vo forme skrátenia prezenčnej výučby na polovicu, aby sa zabezpečilo rozdelenie žiakov na 5+1, t. j. 3 - hodinový vyučovací blok bude rozdelený na 1,5 hodiny pre každú skupinu žiakov.
Bližšie informácie a konkrétne rozdelenie žiakov Vám oznámia vyučujúci.

Súčasťou COVID automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch.
Materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov.
Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.
V bordovej farbe okresu jazykové školy, ZUŠ a CVČ môžu byť v prevádzke v režime prezenčne individuálne, prezenčne s obmedzením (skupiny žiakov 5+1, pričom odporúčame nepremiešavať žiakov, ktorí sú z rôznych tried MŠ, ŠMŠ, ZŠ, SZŠ, SŠ, ŠSŠ), alebo dištančne
skupinovo.

V bordovom okrese podľa COVID Automatu nie je potrebné, aby ZUŠ vyžadovali režim OTP.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.