Background Image

Blahoželanie

Blahoželáme a ďakujeme žiačke Elenke Vaňovej za výbornú reprezentáciu školy na speváckej súťaži "Talentmania - My Popstar 2017", kde vo finálovom kole získala 1. miesto.

Za zodpovednú prípravu ďakujeme p. uč. Mgr. art. Nikole Matejkovej.