Background Image

Vyučovanie od 8.11.2021

Riaditeľstvo ZUŠ Ilava oznamuje, že od 8.11.2021 budeme vyučovať nasledovne:
Individuálne vyučovanie bude naďalej prebiehať prezenčne, podľa rozvrhov hodín.
Skupinové vyučovanie (VO, TO, HN) bude prebiehať prezenčne s obmedzením  5+1.
Skupinová výučba bude prebiehať na základe rozdelenia žiakov do skupín, po 5 žiakov. Aby sme vedeli toto rozdelenie uskutočniť, bude prezenčné vzdelávanie skrátené na polovicu, t.j.:
Hudobná náuka - bude prebiehať vo forme párny a nepárny týždeň, to znamená, že časť žiakov bude na prezenčnej výučbe v jeden týždeň a druhá časť žiakov nasledujúci týždeň. 
Bližšie informácie a konkrétne rozdelenie žiakov Vám oznámia vyučujúci.
Tanečný odbor  a výtvarný odbor - bude prebiehať vo forme skrátenia prezenčnej výučby na polovicu, aby sa zabezpečilo rozdelenie žiakov na 5+1, t. j. 3 - hodinový vyučovací blok bude rozdelený na 1,5 hodiny pre každú skupinu žiakov.
Bližšie informácie a konkrétne rozdelenie žiakov Vám oznámia vyučujúci.

Súčasťou COVID automatu je aj časť upravujúca opatrenia pre školy a školské zariadenia – určuje, v akom režime na základe rizika šírenia fungujú v konkrétnych okresoch.
Materské školy, základné školy, stredné školy a špeciálne školy zostávajú otvorené vo všetkých farbách okresov.
Jazykové školy, ZUŠ, CVČ, CPPPaP, CŠPP sa riadia podľa farby okresu.
V bordovej farbe okresu jazykové školy, ZUŠ a CVČ môžu byť v prevádzke v režime prezenčne individuálne, prezenčne s obmedzením (skupiny žiakov 5+1, pričom odporúčame nepremiešavať žiakov, ktorí sú z rôznych tried MŠ, ŠMŠ, ZŠ, SZŠ, SŠ, ŠSŠ), alebo dištančne
skupinovo.

V bordovom okrese podľa COVID Automatu nie je potrebné, aby ZUŠ vyžadovali režim OTP.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.