Background Image

Úspech klaviristov v Bojniciach

Blahoželám a ďakujem žiakom klavírneho oddelenia za vzornú reprezentáciu školy na súťaži „Piano v modernom rytme Bojnice“,kde získali tieto ocenenia:

 Veronika Fapšová, Soňa Jarníková, Matej Martiška  strieborné pásmo

 Matúš Šúkala  bronzové pásmo

 Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Mgr. Jarmile Piškovej a Andrei Przybylkovej.                                   Mgr. Ingrid Viskupová., riaditeľka ZUŠ Ilava