Background Image

Blahoželanie výtvarníčke

Blahoželám žiačke Sofii Pučekovej k úspešnému zvládnutiu talentových skúšok

 na Strednú priemyselnú školu umeleckého zamerania v Trenčíne

 Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Mgr. Janke Frolovej.