Background Image

Blahoželanie speváčkam

Blahoželám a ďakujem žiačkam za výbornú reprezentáciu školy na súťaži v speve populárnej piesne FULLSTAR v Ružomberku, kde získali ocenenia:

Ema Vavríkovástrieborné pásmo v II. kategórii

Hana Čepáková bronzové pásmo v II. kategórii

Karolína Kolekovábronzové pásmo v IV. kategórii

a tiež žiačkam za výbornú reprezentáciu školy na speváckej súťaži Duchovný a umelecký odkaz banskoštiavnickej kalvárie, kde získali ocenenia:

 Barbora Bartekovázlaté pásmo

 Barbora Barteková a Elena Vaňovázlaté pásmo v kategórii duet

 Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Mgr. Nikole Matejkovej.

                                                           Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ Ilava