Background Image

Blahoželanie tanečníkom

Blahoželám a ďakujem žiačkam tanečného odboru 

Ľubomíre Remšíkovej - v kategórii mládež – sólo s choreografiou Stratená;S. Kelič, K. Galová, M. Černejová, K. Vavriková, V. Ptáčková, N. Králiková, B. Behan, K. Kostková, E. Kalusová – v kategórii veľké formácie s choreografiou Moje miesto! Tvoje miesto?! za vzornú reprezentáciu školy na tanečnej súťaži „Zlatý kľúčik“ v Nových Zámkoch. Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Eve Tóthovej.