Background Image

Blahoželanie tanečníkom

Blahoželám a ďakujem žiačkam tanečného odboru Ľubomíre Remšíkovej, Miriame Černejovej, Karolíne Kostkovej, Eme Kalusovej a Vanese Hodoníkovej, ktoré v regionálnej súťaži a prehliadke moderného tanca „Deň tanca 2019“ v Dubnici nad Váhom získali           STRIEBORNÉ PÁSMO

 Za zodpovednú prípravu ďakujem p. uč. Eve Tóthovej.

                                                           Mgr. Ingrid Viskupová, riaditeľka ZUŠ Ilava